مرجع خبری رئال مادرید : ژول کونده مدافع میانی فرانسوی سویا که شایعاتی در مورد پیوستنش به رئال مطرح شده به نظر می رسد که می خواهد یک سال دیگر در سویا بماند.

در حقیقت کونده حس می کند که هنوز برای جهش او به یک تیم بزرگ تر زود است و ترجیح می دهد که ابتدا در پیزخوان خودش را ثابت کند.