مرجع خبری رئال مادرید : اوکی دیاریو گزارش داده است که شایعه پیشنهاد 20 میلیون یورویی اورتون برای خرید سرجیو رگیلون مدافع چپ آکادمی رئال صحت ندارد.

رگیلون فصل گذشته به سویا رفت که در حضور قرضی خود عملکرد درخشانی داشت اما حالا رئال به دنبال درآمدزایی از فروش اوست.