سه مرد برای یک پست

والورده، آسنسیو و ایسکو برای یک جایگاه در ترکیب رئال مادرید در چمپیونزلیگ در بازی جمعه آینده مقابل منچسترسیتی بازی می کنند