مرجع خبری رئال مادرید : ورود رئال مادرید به حوزه فوتبال زنان اتفاق بزرگی بوده است و به سادگی نمی توان آن را نادیده گرفت.

شروع کار تیم زنان رئال مادرید و فعالیت های این تیم با واکنش های زیادی همراه شده است و قرار است که مستند این تیم با نام “یک رویای واقعی” به زودی ساخته و پخش شود. در حقیقت در حال حاضر فیلمبردارها در اردوی تیم زنان رئال مادرید هستند تا بتوانند این فیلم را بسازند.