مرجع خبری رئال مادرید : ایوانا آندرس، تایسا مورنو و کنتی روبلس بازیکنان تیم زنان رئال مادرید در مقابل مارسلو و راموس کاپیتان های تیم زنان رئال آزمون دادند. دو کاپیتان تیم مردان از آنها سوالاتی پرسیدند.

راموس گفت :” سلام دختران. می خواستیم ورودتان به این خانواده بزرگ را تبریک بگوییم. همه به شما افتخار می کنیم. همه به شما افتخار می کنیم. چه حسی دارید وقتی بخشی از باشگاه بزرگی نظیر رئال مادرید هستید؟” تایسا برزیلی در جواب گفت :” یک لحظه منتظر باش (ادای بغل کردن را در می آورد). آیا این واقعی است؟ این رویایی است که به تحقق پیوسته است. احساس خیلی خوبی دارم. انگار در بیداری خواب می بینم.”

مارسلو هموطن تایسا نیزدر مورد احساس پوشیدن پیراهن رئال پرسید که ایوانا آندرس که از لوانته به رئال امده ، جواب داد:” این اتفاقی بی نظیر و تاریخی است. فکر می کنم که این مسئولیت بسیار بزرگی است. گروه خیلی خوبی را تشکیل داده ایم. ترکیبی از بازیکنان بی نظیر را داریم. می توانیم همه بازیهای پیش رو را ببریم.”

راموس در ادامه گفت :” می دانید که این باشگاه به تعهد بالایی نیاز دارد چرا که فشار در این جا بالاست. چطور با این فشار کنار آمدید؟” که ایوانا در پاسخ گفت:” فشار واقعی است. در بهترین باشگاه حضور داریم. باید با مسئولیت و فشار کنار بیاییم. برای ما فقط بردن مهم است.” و کنتی روبلس مکزیکی هم گفت :” هر روز که این پیراهن را می پوشیم سعی می کنیم که در حدی که لیاقتش وجود دارد از ان دفاع کنیم.غرور مهمترین کلمه برای توصیه این پیراهن است. تاریخ سازی کردیم. همه دخترانی که این پیراهن را می پوشند، مسیری طولانی را طی می کنند. مطمئنم که به چیزی که می خواهیم می رسیم.” و تایسا نیز گفت :” ما بهترین تیم دنیا هستیم. ما برنده هستیم و با تمام وجود تلاش خواهیم کرد.”

تیم زنان رئال به صورت رسمی از 23 تیر کار خود را اغاز کرده که برای فصل بعد هدفش کسب سهمیه چمپیونزلیگ است.