مرجع خبری رئال مادرید : هر چند که مدیران رئال مادرید برنامه ای برای خریدهای جدی در این تابستان ندارند اما اگر به هدف خود در مورد فروش بازیکنان نرسند، حتی به سراغ خرید بازیکنان ارزان تر هم نمی روند.

در حقیقت ESPN گزارش داده است که اگر گرت بیل بازیکن ولزی در رئال مادرید بماند می توان گفت که هیچ خبری از خرید بازیکن نخواهد بود. در واقع مدیران رئال مادرید نمی توانند بپذیرند که یک نیمکت نشین همچون بیل در تیم بماند و دستمزد سالانه 30 میلیون یورو با احتساب مالیات بگیرد، پولی که می تواند صرف خریدهای جدید شود. در حال حاضر بیل هیچ برنامه ای برای جدایی ندارد و عملا ماندنش رئال را تضعیف خواهد کرد چرا که خبری از خرید نیست.