مرجع خبری رئال مادرید : نتیجه تست کرونای ماریانو دیاز مهاجم آکادمی رئال مادرید همچنان مثبت است.

این مهاجم علائمی ندارد اما در خانه اش در قرنطینه است. او فردا برای باری دیگر تست خواهد داد تا مشخص شود که درمان شده است یا نه. ماریانو در صورتی می تواند به تمرینات برگردد که در مدت 24 ساعت دو بار تست کرونا بدهد و هر دو منفی شود.