مرجع خبری رئال مادرید : فرانس فوتبال گزارش داده است که نیکو کواچ سرمربی موناکو در صحبت با لوکا یوویچ توانسته این مهاجم را راضی کند.

در حقیقت به نظر می رسد که لوکا یوویچ به حضور در ترکیب موناکو در فصل آینده نزدیک شده است. کواچ از زمان حضور در فرانکفورت به خوبی  یوویچ را می شناسد و می خواهد این بازیکن را به ستاره ترکیب تیمش تبدیل کند. البته نزدیکان مهاجم صرب این خبر را تکذیب می کنند اما به هر صورت این بازیکن فصل وحشتناکی در رئال داشته و جدا شدنش اتفاق عجیبی نخواهد بود.