این یک حباب است

رئال مادرید پنجشنبه با تدابیری بی سابقه و ویژه برای مقابله با ویروس کرونا به منچستر سفر می کند