دپورتیوو – فوئنلابرادا برگزار می شود

زیدان، جادوگر چمپیونزلیگ

متخصص بازیهای حذفی است

زیدان در سه قهرمانی اروپایی خود همیشه در مراحل حذفی صعود کرده

می تواند در لحظات و شرایط بحرانی دوام بیاورد