مرجع خبری رئال مادرید : اخیرا صفحه بلیچر ریپورت پستی در مورد حذف یوونتوس و رئال مادرید از چمپیونزلیگ اشاره کرده است و نوشته است که هر دو طرف برای هم دلتنگ هستند.

در حقیقت بلیچر در توضیح عکس فتوشاپی رونالدو و راموس کنار هم نوشته است :”نمی فهمی چیزی را از دست دادی تا این که ارزش آن را درک کنی.”

در واقع رئال مادرید و رونالدو پس از جدایی دو سال وحشتناک را در اروپا داشته اند. نکته جالب این جاست که سرجیو راموس هم برای این پست لایک زده تا به نوعی برای مهاجم یوونوس ابراز دلتنگی کند.