مرجع خبری رئال مادرید : ناپولی جدیدترین مشتری سرجیو رگیون مدافع چپ قرضی رئال مادرید است.

در حقیقت رگیلون فصل خوبی در سویا داشته و درخشان بوده است. جیانلوکا دی مارتزیو خبرنگار ایتالیایی گزارش داده است که ناپولی مذاکراتی جدی با رگیلون داشته است.