مرجع خبری رئال مادرید : اوله گانر سولشر سرمربی نروژی منچستریونایتد در مورد پوگبا صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” بارها در مورد پل صحبت کرده ام. باعث خوشحالی است که از مصدومیتش ریکاوری کرده است. سخت تلاش کرده است، خوشحال است و خوب بازی می کند. در سالهای آینده بهترین عملکرد پل را خواهیم دید و از این بابت مطمئن هستم. می تواند یکی از رهبران تیم باشد.”

به نظر می رسد که سرمربی نروژی با این حرفهایش برای یک بار دیگر شایعات در مورد جدایی پوگبا و پیوستنش به تیم هایی نظیر رئال مادرید را رد کرده است.