مرجع خبری رئال مادرید : کاسکارینو بازیکن اسبق چلسی در مورد فصل هازارد صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” همه می دانیم که هازارد چقدر می تواند درخشان باشد. می دانیم که در یک تیم فوتبال چقدر می تواند ایجاد کند. اما شرایطش در رئال مادرید را جدی نگرفت و تاوانش را پرداخت. اضافه وزن داشت و دچار مصدومیت های شدیدی شد. احتمالا واکر در ترکیب سیتی با خودش فکر کرده که آیا ادن همان بازیکنی است که در چلسی مقابلش قرار گرفته؟”