مرجع خبری رئال مادرید : یوهان درکسن بازیکن اسبق فوتبال هلند در مورد بازی رئال مادرید مقابل سیتی صحبت کرد.

درکسن در انتقاد از هازارد گفت :” فکر می کنم که هازارد بدترین بازیکنی بود که در زمین دیدم. بازیهای بزرگ را بازیکنان بزرگ تعیین می کنند. هازارد همیشه ستاره بزرگی بوده است اما چیزی از بازیش را در منچستر ندیدیم. حقیقتا در کل فصل این را ندیده بودیم. مدت زیادی از میادین دور بوده است اما اگر من به جای زیدان بودم قبل از اتمام نیمه او را تعویض می کردم چرا که به هیچ وجه در تیم خود نقشی نداشته است.”

درکسن در مورد اشتباهات دفاعی رئال مادرید گفت :” این اشتباهات وجود دارد. وقتی که می خواهی بازیسازی را از دفاع و دروازه بان آغاز کنی ممکن است که به مشکل بخوری. وقتی اشتباهاتی نظیر واران رخ بدهد منطقی است که یک تیم شکست بخورد.”