مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که نکته ای وجود دارد ک جلوی حضور سرجیو رگیلون در چلسی را می گیرد.

در حقیقت چلسی اگر بخواهد مدافع چپ آکادمی رئال مادرید را به خدمت بگیرد باید یکی از میان مارکوس آلونسو و امرسون پالمیری را بفروشد تا جا برای رگیلون باز شود و تا قبل از این اتفاق به سراغ رگیلون نمی روند. در حال حاضر ناپولی جدی ترین مشتری محصول آکادمی رئال مادرید است که امسال قرضی به سویا رفت و درخشان بود.