مرجع خبری رئال مادرید : موندودپورتیوو ادعا کرده است که اگر زین الدین زیدان سرمربی فرانسوی بتواند مدیران رئال مادرید را برای خرید راضی کند به جذب بازیکن در سه پست نیاز مبرمی خواهد داشت.

در حقیقت زیزو حس می کند که در پست مدافع میانی، هافبک برای ذخیره کاسمیرو و یک گلزن احساس ضعف وجود دارد چرا که در دو مورد اول تعداد بازیکنان ترکیب ناکافی است و در مورد سوم عملکرد یوویچ و ماریانو از نظر سرمربی رئال مادرید چشمگیر نبوده و به نظرش نیاز به خرید در خط حمله وجود دارد.