مرجع خبری رئال مادرید : در روز 5 فوریه 1984 در کادیز، یک بازیکن مو زرد به نام امیلیو بوتراگوئنو اولین بازیش در رئال را داشت، دو گل زد و بعد از آن به اسطوره رئالی ها تبدیل شد و تا زمان رفتنش به مکزیک تا یازده سال بعد از آن در رئال مادرید ماند. ال بوتره 20 ساله بود یعنی همسن وینیسیوس کنونی. سنی که به وضوح می توان استعداد بازیکن را دید و این بازیکنان می توانند با دقایق بیشتر فرصت خودنمایی را پیدا کنند و بدرخشند. وینیسیوس همه چیز برای موفقیت در رئال مادرید را دارد. در حرکات تن به تن توانمند است،به شکل نبوغ آمیزی دریبل می زند، شخصیت، کاریزما و عطش موفقیت دارد. عشقش این است که برنابئو را به وجد بیاورد. اما زیدان به او چنین فرصتی را نمی دهد. تصویرش روی سکوهای ورزشگاه اتحاد، غم انگیز و ناراحت کننده بود چرا که حتی یک دقیقه هم بازی نکرد و قلب خیلی از رئالی ها به درد آمد چون عادلانه نبود.

هازارد هیچ کاری نکرده تا لیاقت فیکس بودن در تیم زیدان را به دست بیاورد. حتی می توان گفت که یوویچ که کلا بازی نکرده دو برابر بازیکن بلژیکی گل زده است. هازارد با اضافه وزن به تمرینات رئال اضافه شد اما هرگز جدا از مصدومیت هایش روی فرم نیامد. وینیسیوس بازیکنی است که یک سال پیش در زمانی که تیم سولاری در مقابل موج های خشمگین قرار گرفته بود، بار تیم را به دوش کشید. این بچه همیشه تلاش کرده تا بهترین عملکردش را داشته باشد. زیزو باید در مورد وینی تجدید نظر کنی.

توماس رونکرو