مرجع خبری رئال مادرید : قطعا شکل تفکر در مورد این که هرگز قهرمان اروپا نشده باشی با شکل ادراک در زمانی که سیزده بار قهرمان اروپا شده باشی، فرق دارد. طبیعی است که طرز فکر یک رئالی با یک رئالی فرق داشته باشد (در حقیقت هیچ کس نمی توانند رئالی ها را بفهمند نه اتلتیکویی ها، نه بارسایی ها و نه حتی هواداران بارسا و بایرن) چرا که رئال مادرید توسط فیفا عنوان بهترین باشگاه قرن بیستم را کسب کرده و در قرن بیست و یکم نیز در مسیر تکرار این عنوان قرار دارد.

شاید این مقاله به عنوان توهین به اتلتیکو مادرید قلمداد شود و بگویند که حمله ناخوشایندی به انها کرده ام و قصد تحریکشان را دارم اما این حقیقت ندارد. من رابطه خوبی با اتلتیکویی ها دارم، دوستان خوبی دارم و حتی برخی  از آنها می گویند که نفرتی از رئال مادرید ندارند. اما اکثر اتلتیکویی ها از رئال مادرید متنفرند چرا که بهترین باشگاه ورزشی تاریخ است و البته به خاطرش حاضرند که با بارسایی ها همذات پنداری کنند. البته این طبیعی است چرا که همیشه نسبت به بهترین تیم کینه وجود دارد.

اما تردیدی نیست، من برای اتلتیکو در این چمپیونزلیگ عجیب و متفاوت آرزوی موفقیت دارم. مشکلی نیست که وقتی رئال مادرید در مسابقات نیست بتوانند قهرمان اروپا شوند (مثل این است که به دیزنی لند بروی و میکی ماوس نباشد) اما برایشان آرزوی موفقیت می کنم. البته این طور نیست که فکر کنم که فوتبال یک قهرمانی اروپا به اتلتیکو یا تیم دیگری بدهکار است چرا که چمپیونزلیگ به تیمی بدهکار نمی شود بلکه آن را درون زمین می برند. اگر اتلتیکو قهرمان اروپا شود، اول از همه تبریک می گویم چرا که در ان زمان یک سیزدهم رئال مادرید جام خواهند داشت. قابل درک است که ما رئالی ها آنها را درک نکنیم!

خوانما رودریگز