مرجع خبری رئال مادرید : بازگشت اودگارد قطعی شده اما اگر سبایوس برگردد به نظر می رسد که دست زیدان برای انتخاب ترکیبش بازتر شود.

در حقیقت زیدان در فصل گذشته کلا پنج هافبک داشت (ایسکو، مودریچ، فدریکو، کروس و کاسمیرو) که سعی می کرد از سیستم های 1-5-4 و 2-4-4 استفاده کند اما دستش بسیار بسته بود. خامس هم البته در تیم بود که عملا تاثیری در تیم نگذاشت. برای فصل بعد اما بازگشت اودگارد قطعی است و سبایوس هم شاید برگردد تا دست زیدان بازتر شود.