مرجع خبری رئال مادرید : آندروس تونسند هم تیمی سابق گرت بیل در تاتنهام در مورد آینده بازیکن ولزی صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” صادقانه می گویم که اگر به جای بیل بودم دوست داشتم به تاتنهام برگردم. در این جا خوشحال بود و رهبر تیم بود. همه دوستش داشتند و بهترین بازی خود را ارائه می داد. دوست دارم در تاتنهام باشد و می تواند با ارامش زندگی کند چرا که دیگر کسی در زمان گلف بازی کردنش جاسوسی او را نخواهد کرد. دوست دارم برگردد. درست است که شرایطش خوب نیست. گلف بازی کردنش در صبح بازی با منچسترسیتی جنجال ساز بود. او می دانست بازی نمی کند و به همین خاطر خواست در لیست نباشد اما تصاویر گلف بازی کردنش برای هواداران رئال خوشایند نبود و ان را غیرحرفه ای می دانستند. وکیلش البته حرفه ای بودن را یکی از ویژگی هایش می داند.”