مرجع خبری رئال مادرید : مارتین اودگارد بازیکن نروژی در پیامی ویدیویی با هواداران سوسیه داد وداع کرد تا آماده بازگشت به رئال مادرید شود.

اودگارد در این پیام می گوید:” سلام به خانواده باشگاه سوسیه داد. می خواهم پیام خداحافظی را برای شما بفرستم اما مهمتر از هر چیزی به خاطر سالی فراموش نشدنی تشکر می کنم. لحظات بی نظیری با این پیراهن داشتم، از معارفه تا اولین گلم در سوسیه داد، صعود به فینال کوپا و لیگ اروپا …” نمی خواهم فراموش کنم که هواداران کاری کردند تا خودم را همچون محصولات آکادمی بدانم. محبت بی نظیری درون زمین به من داشتند که هرگز فراموش نمی کنم. از باشگاه به خاطر اعتمادی که به من و هم تیمی هایم داشت، تشکر می کنم. زمانش رسیده تا خداحافظی کنیم اما بدانید که تا همیشه یک سوسیه دادی خواهم بود.”