مرجع خبری رئال مادرید : الفونس آرئولا دروازه بان فرانسوی که فصل گذشته به صورت قرضی به رئال مادرید آمده بودو و نمایش درخشانی از خود ارائه داده بود، در مورد وداع با رئال مادرید صحبت کرد.

آرئولا اظهار داشت :” زمانش رسیده است تا وداع کنم… از اعماق قلبم با بازیکنان، کادر فنی، کادر پزشکی، هواداران و همه افراد پیرامون رئال مادرید تشکر می کنم که با محبت با ما رفتار کردند و باعث شدند که ت حس کنم که بخشی از خانواده هستم و این جا مثل خانه من است.  سعی کردم از فصلم بیشترین استفاده را ببرم چرا که فصلی خاص و متفاوت بود. فصل بی نظیری بود. باعث افتخار من بود که بخشی از خانواده رئال مادرید باشم و بتوانم با افرادی با کیفیت درون و بیرون زمین کار کنم اما همیشه تواضع داشتم. به امید دیدار و در آینده برای شما آرزوی موفقیت دارم.”

آرئولا 764 دقیقه در رئال مادرید انجام داد که یازده گل دریافت کرد و با آمار هر 69 دقیقه یک گل خورده عملکرد جالبی نداشت و به همین خاطر رئال مادرید ترجیح داد که لونین را جانشین او کند.