مرجع خبری رئال مادرید : جونینیو مدیر ورزشی لیون در مورد آینده عوار بازیکن مورد نظر رئال مادرید صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” وقتی بازیکنان بزرگی در ترکیبت داری منطقی است که تیم های دیگر با قوای مالی بیشتر به دنبال خرید آنها باشند. با مدیر صحبت کردم و گفتم که اگر بازیکنان مهم را از دست بدهیم باید ترکیب را متعادل کنیم.”