مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که ناپولی مقصد احتمالی لوکاس وازکز هافبک گالیشیایی رئال مادرید خواهد بود.

در حقیقت ناپولی به دنبال جانشین کایخون می گردد و لوکاس وازکز می تواند به عنوان محصولی از آکادمی رئال مادرید جای یک رئالی سابق دیگر را بگیرد. لوکاس فقط یک سال دیگر با رئال مادرید قرارداد دارد و با جدایی می تواند از ترافیک خط حمله رئال مادرید را کم کند و البته در ناپولی می تواند شانس بیشتری برای بازی کردن داشته باشد.