مرجع خبری رئال مادرید : دون بالون ادعا کرده است که شاید آرسنال و رئال مادرید در این تابستان تصمیم بگیرند که لوکا یوویچ مهاجم صرب و الکساندر لاکازت مهاجم فرانسوی را با هم مقایسه کنند.

در حقیقت یوویچ فصل جالبی در رئال مادرید نداشته و به حال و هوای تازه فکر می کند در حالی که آرسنال در فکر فروش لاکازت است. بدین ترتیب هموطن بنزما می تواند رقیب او در ترکیب رئال مادرید شود.