مرجع خبری رئال مادرید : برخی رسانه های انگلیس خبری را در مورد گرت بیل منتشر کرده اند که شاید بهترین خبر برای رئال مادرید باشد.

در حقیقت این رسانه ها مدعی شده اند که کادر فنی تاتنهام با گرت بیل تماس گرفته تا نظر این بازیکن را برای بازگشت به لندن جلب کند. البته به نظر می رسد که تاتنهام با توجه به بحران کرونا حاضر نیست که پولی به رئال مادرید برای جذب بازیکن ولزی بپردازد.