مرجع خبری رئال مادرید: آلوارو اودریوزولا مدافع راست باسکی پس از نیم فصل حضور در بایرن مونیخ به رئال مادرید برمی گردد. زیدان چراغ سبز نشان داده است تا اودریوزولا ذخیره کارواخال باشد.

عملکرد ضعیف اودریوزولا در نیمه اول فصل در رئال مادرید باعث شده بود که زیدان علاقه ای به وی نداشته باشد اما به نظر می رسد که سرمربی رئال مادرید می خواهد فرصت دوباره به او بدهد. آلوارو با نظر لوپتگی به رئال مادرید آمد چرا که درخشش خوبی در سوسیه داد داشته باشد. او تا سال 2024 با رئال مادرید قرارداد دارد و در حال حاضر امیدوار است که با بایرن مونیخ بتواند چمپیونزلیگ را ببرد.

بایرن مونیخ تمایلی به حفظ اودریوزولا ندارد و به همین خاطر این بازیکن به رئال برمی گردد .ا ز سویی با بحران کرونا رئال مادرید تمایلی به هزینه در پست دفاع راست نداردو به همین دلیل به نظر می رسد که لوکاس وازکز و اودریوزولا دو گزینه زیدان برای پست دفاع راست باشند. لوکاس با توجه به ترافیک در خط حمله تصمیم گرفته به پست دفاع منتقل شود اما به نظر می رسد که زیدان ترجیح می دهد که اودریوزولا را در پست تخصصی مورد استفاده قرار بدهد تا لوکاس را در پست غیرتخصصی.