مرجع خبری رئال مادرید : براهیم دیاز هافبک مالاگایی در تابستان 2019 و زمستان 2020 با پیشنهادهایی مواجه بود و با جدایی مخالفت کرد اما در تابستان پیش رو به صورت قطعی جدا خواهد شد.

براهیم دیاز که با 17 میلیون یورو به رئال مادرید ملحق شد، در یک سال و نیم اخیر در 21 بازی فقط 599 دقیقه بوده که یعنی فرصت بسیار کمی نصیبش شده است.

پدر و وکیل براهیم دیاز در حال مذاکره با باشگاه های مختلف است. در حال حاضر ختافه و بتیس برای خرید وی ابراز تمایل کرده اند.  براهیم با وجود دقایق کمش در رئال مادرید با دو گل و سه پاس گل عملکرد قابل قبولی داشته و به خاطر همین مشتریانی هم دارد.