مرجع خبری رئال مادرید : جیونتولی مدیر ورزشی ناپولی به بحث خرید سرجیو رگیلون مدافع آکادمی رئال مادرید واکنش نشان داد.

در حقیقت ناپولی به دنبال خرید قرضی رگیلون است. جیونتولی گفت :” می خواهیم رگیلون را قرضی بخریم اما توقعات رئال مادرید بالاست و از سویی رقابت ها در لیگ انگلیس هم خیلی زیاد است.”