مرجع خبری رئال مادرید: دورتموند شرایط جذب رینیر ژسوس پدیده برزیلی رئال مادرید را با دقت دنبال می کند.

در حقیقت پس از وایادولید، سوسیه داد و لورکوزن به نظر می رسد که تیم زردپوش آلمانی شرایط خرید رینیر را دنبال می کند و به دنبال خرید اوست. در حقیقت رینیر قطعا فصل بعد در آینده نخواهد بود و رئال مادرید می خواهد در جایی باشد تا بتواند پیشرفت کند.