مرجع خبری رئال مادرید : سوسیه داد در تلاش است تا اسکار رودریگز را به عنوان جانشین اودگارد بخرد.

در حقیقت با بازگشت اودگارد به رئال مادرید، سوسیه داد به دنبال جانشین اوست که به نظر می رسد اسکار رودریگز پس از دو فصل درخشان حضور قرضی در لگانس یکی از گزینه هایشان باشد. رئال برای انتقال نیمی از حق انتقال اسکار 10 میلیون یورو می خواهد.