مرجع خبری رئال مادرید : اوکی دیاریو گزارش داده است که اردوی پیش فصل رئال مادرید برای فصل 21-2020 از روز یازدهم شهریور آغاز خواهد شد.

البته زیدان می داند که برخی بازیکنان را با تاخیر در اختیار خواهد داشت چرا که بازیهای ملی برگزار می شوند و احتمالا بقیه بازیکنان با یک هفته تاخیر به تیم اضافه می شوند.

لالیگا از اواخر شهریور آغاز می شود که زیدان همه بازیکنانی که هنوز در تیم مانده باشند به اضافه بازیکنان قرضی که هنوز جدا نشده باشند و تکلیفشان مشخص نباشد را از روی اول پیش فصل در اختیار خواهد داشت.