مرجع خبری رئال مادرید : سرجیو راموس کاپیتان رئال مادرید تصویری از خودش در قایق تفریحی با پس زمینه پرچم اسپانیا و دریا منتشر کرده است تا نشان بدهد که او هم در حال لذت بردن از تعطیلات است.