شرم

تحقیر تاریخی: بایرن بدترین شکست تاریخ بارسلونا در چمپیونزلیگ را به آنها تحمیل کرد

ستین در یک قدمی اخراج

فوتبال اسپانیا پس از سیزده سال بدون نماینده در نیمه نهایی