مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید بعد از بازگرداندن اودگارد می خواهد از سوسیه داد دلجویی کند و یک بازیکن قرضی به این تیم بدهد تا بتوانند جای بازیکن نروژی را پر کنند.

رئال مادرید نمی خواهد روابط خوبش با سوسیه داد را به هم بزند و به همین خاطر اسکار رودریگز، رینیر ژسوس، سبایوس و براهیم بازیکنانی هستند که به آنها پیشنهاد شده اند تا بتوانند ترکیبشان را تقویت کنند. همه این بازیکنان آینده درخشانی دارند و می توانند در تیم باسکی بدرخشند. البته به نظر می رسد که هیچ کدام فصل بعد در رئال مادرید نخواهند بود.