مرجع خبری رئال مادرید : در مقابل چنین بحران اقتصادی وحشناکی  که بر دنیای فوتبال سایه افکنده فقط یک راه برای فرار وجود دارد : اعتماد به جوانی و استعداد. هر دو گزینه در اودگارد جمع شده است. بازیکن نروژی با اطرافیانی خوب و ذهنی آماده می تواند به خوبی پخته تر شود و به رویای خود در زمینه موفقیت در رئال مادرید برسد. او با اعتماد زیدانی به تیم ملحق می شود که می تواند خط هافبکش با بالا رفتن سنشان خسته شده اند و به استراحت و رقابت نیاز است. این بچه تردیدهایی داشت که در رئال فیکس شود  اما در کنارش می داند که این فرصت زندگی اوست.

شرایط بازار نقل و انتقالات در این شرایط بحرانی مشکل است، خریدی انجام نمی شود اما اگر اودگارد سطحی که در سوسیه داد داشت را در والدبباس ارائه بدهد، هیچ کس تردیدی نخواهد داشت که باید فیکس شود. او باید تلاش کند و باور داشته باشد چرا که توانایی این را دارد تا در دهه اینده در پرفشارترین باشگاه دنیا بازی کند و زیدان همیشه عدالت را رعایت می کند. اودگارد در لحظه مناسبی به باشگاهی ملحق شده که به بازیکنان با کیفیت و گرسنه نیاز دارد.

آنتونیو رومرو