مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که رئال مادرید در آخرین مراحل نهایی کردن انتقال بورخا مایورال مهاجم 23 ساله آکادمی خود به لاتزیو به سر می برد.

لاتزیو برای خرید این مهاجم که در دو سال اخیر قرضی در لوانته بوده قرار است که 15 میلیون یورو بپردازد. از سویی به نظر می رسد که بند بازگشت 35 میلیونی  در قراردادش گذاشته می شود تا درهای بازگشت وی به رئال مادرید در آینده بسته نباشد.