مرجع خبری رئال مادرید : تونی کروس هافبک آلمانی رئال مادرید در مورد بهترین مربیان خود صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” مربیان درجه یکی داشته ام. سالی که با گواردیولا داشتم استثنایی بود و باعث شد تا پیشرفت کنم. سالهایی که با زیدان داشتم اما موفق ترین بود اما اگر بخواهم یک مربی را انتخاب کنم، یوپ هاینکس استکه در بایرن کمک کرد تا جایگاهم را پیدا کنم.”