مرجع خبری رئال مادرید : یورو با یک سال تاخیر در سال 2021 برگزار خواهد شد که طبیعتا خیلی از بازیکنان دوست دارند که در این رویداد بزرگ حضور پیدا کنند.

بازیکنان اسپانیایی رئال مادرید هم انگیزه بالایی برای حضور در یورو دارند و می خواهند در طول فصل  آینده خودشان را به لوئیز انریکه ثابت کنند و نشان بدهند که شایستگی حضور در مسابقات سال آینده را دارند.

از میان بازیکنان فعلی رئال مادرید به نظر می رسد که جایگاه راموس و کارواخال تثبیت شده است در حالی که بازیکنانی نظیر ایسکو، آسنسیو، سبایوس یا در رده پایین تر ناچو، لوکاس وازکز، اودریوزولا، وایخو یا اسکار رودریگز سعی می کنند که در مسابقات حضور داشته باشند. آینده این بازیکنان هم به این مسئله بستگی دارد. به طور مثال سبایوس دوست ندارد که به عنوان یک نیمکت نشین به رئال مادرید برگردد چرا که نمی خواهد شانس حضور در یورو را از دست بدهد. ایسکو و آسنسیو هم قطعا دوست دارند که در تیم زیدان جا بیافتند. بازیکنانی نظیر ناچو، لوکاس و اودریوزولا می دانند که در رئال نیمکت نشین خواهند بود و از سویی وایخو یا اسکار قرار است که از رئال جدا شوند و قطعا دوست دارند در جایی باشند که خودشان را به انریکه نشان بدهند.