مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که لیورپول دست از تلاش برای خرید مارکو آسنسیو هافبک مایورکایی برنمی دارد.

لیورپول سالهاست که مارکو را می خواهد و در هفته های آینده نیز مجددا با رئال مادرید در مورد خرید وی دست به کار می شوند تا نظر رئال را جلب کنند. البته رئال روی مارکو به شکل ویژه ای حساب می کند و حاضر به فروش این بازیکن نیست.