مرجع خبری رئال مادرید : ژول کونده مدافع فرانسوی سویا به پیشنهاد رئال مادرید واکنش نشان داد.

وی اظهار داشت :” همیشه خوب است که تیم های بزرگ جویای شرایط من یا دیگو باشند. ما روی بردن لیگ اروپا تمرکز داریم و فعلا به تیم های دیگر فکر نمی کنیم.”

این مدافع فرانسوی فصل خوبی داشته و به همین خاطر شایعاتی در مورد حضورش در رئال مادرید مطرح است.