مرجع خبری رئال مادرید : شبکه ایتالیایی مدیاست ادعا کرده است که رئال مادرید برای جذب لوتارو مارتینز مهاجم آرژانتینی اینتر به توافق رسیده است.

به ادعای این منبع رئال در نظر دارد که برای خرید مهاجم مورد نظر بارسلونا، 60 میلیون یورو بپردازد و از سویی یوویچ به صورت قرضی با بند خرید راهی اینتر خواهد شد. به ادعای این منبع لوتارو در رئال مادرید سالی هشت میلیون یورو دستمزد خواهد گرفت.