مرجع خبری رئال مادرید : در انتظار جدایی یکی از میان مایورال و یوویچ به نظر می رسد که پنجره نقل و انتقالات تابستانی رئال مادرید بسته شده است.

رئال به جز بازگشت قرضی هایی نظیر لونین، اودریوزولا و اودگارد هیچ خریدی نداشته است و نه تنها از پرداخت دستمزد بخش قابل توجهی از مازادها خلاص شده بلکه از فروش بازیکنانش درآمد قابلت وجهی کسب کرده است.

رگیلون آخرین فروش رئال مادرید بود که با 30 میلیون یورو نقد به علاوه پنج میلیون یورو پاداش بر اساس عملکرد راهی تاتنهام شد. رئال البته بند بازگشت 45 میلیونی را تا سال 2022 در قراردادش گذاشته است.

اشرف حکیمی مراکشی با 40 میلیون یورو نقد به علاوه پنج میلیون یورو پاداش بر اساس عملکرد راهی اشرف شد تا دو محصول آکادمی درآمد خوبی به رئال برسند. انتقال خامس به اورتون بر خلاف شایعات رایگان بود و اورتون با 15 میلیون یورو راهی سویا شد که رئال مادرید 25 درصد از حق انتقالش در آینده را حفظ کرده است. بدین ترتیب رئال مادرید مجموعا 85  میلیون یورو از فروش این سه بازیکن درآمدزایی کرد که اگر پاداش های اشرف و رگیلون را در نظر بگیریم این مبلغ می تواند ده میلیون یورو بیشتر شود.

رئال مادرید از پرداخت سالی 5 میلیون یورو از دستمزد گرت بیل معاف  شد و فعلا نوبت فروش ماریانو است هر چند که شاید بورخا مایورال یا یوویچ جدا شوند.

کوبو با 2.5 میلیون یورو نقد به علاوه 2.5 میلیون یورو پاداش بر اساس عملکرد برای یک فصل قرضی راهی ویارئال شد. نیمی از حق انتقال خاوی سانچز با سه میلیون یورو به وایادولید فروخته شد، نیمی از حق انتقال دی فروتوس و دنی گومز هر کدام با مبلغ 2.5 میلیون یورو به لوانته داده شد، بائزا با 2.5 میلیون به سلتا رفت، سورو با 2.5 میلیون یورو راهی گرانادا شد تا رئال مادرید مجموعا 100.5 میلیون یورو درآمدزایی داشته باشد.