مرجع خبری رئال مادرید : دیگو یورنته مدافع اسپانیایی با 20 میلیون یورو از رئال سوسیه داد به لیدز یونایتد می رود که از این مبلغ چهار میلیون یورو نصیب رئال مادرید خواهد شد.

در حقیقت یورنته در تابستان 2017 با شش میلیون یورو از رئال مادرید به سوسیه داد پیوست که رئال مادرید بخشی از حق انتقالش به اینده را حفظ کرد و حالا با انتقالش به لیدز مجموع درآمد رئال از این محصول آکادمی به ده میلیون یورو رسیده است.