مرجع خبری رئال مادرید : دایو اوپامکانو مدافع میانی فرانسوی لایپزیش در مورد پیشنهاد رئال مادرید و سایر تیم ها صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” در حال حاضر در لایپزیش حضور دارم اما با باشگاه هایی صحبت کرده ام.در در آینده ببینیم چه می شود. هرگز نمی دانی بعد از یک فصل فوتبالی چه می شود.”