قهرمانان بدون پاداش

یک سویای حماسی در وقت اضافه سوپرجام مقابل بایرن مونیخ شکست خورد

آکادمی پول خرید یک کهکشانی را جور کرد

با درآمد فروش خاوی هرناندز و دیگو یورنته حالا در آمد نقل و انتقالاتی به 100 میلیون رسید