افتخار

یک سویای قهرمانانه در مقابل آلمانی ها مقاومت کرد اما در ضربات آلمانی شکست خورد

برای بردن چمپیونزلیگ به گلهای بیشتری نیاز است

رئال مادرید نسبت به قهرمان های قبلی آمار ضعیف تری دارد