مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید به خاطر بحران کرونا و بدون تماشاگر شدن بازیها ضرری در حدود 200 میلیون یورو را در ماه های اخیر متحمل شده است.

اما فروش محصولات آکادمی به معنی جبران حداقل نصفی از این ضررها بوده است.آخرین درآمدزایی مربوط به انتقال دیگو یورنته از سوسیه داد به لیدز بود که از این مبلغ 4.2 میلیون یورو به رئال مادرید رسید. روز گذشته نیمی از حق انتقال خاوی هرناندز هم با نیم میلیون یورو به لگانس داده شد.

اشرف با 40 میلیون یورو نقد به علاوه پنج میلیون یورو پاداش بر اساس عملکرد به اینتر رفت، رگیلون با 30 میلیون یورو نقد و پنج میلیون یورو پاداش بر اساس عملکرد به تاتنهام ملحق شد، 75 درصد از انتقال اسکار با 15 میلیون یورو به سویا داده شد و چهار بازیکن کاستیا با 10.5میلیون یورو جدا شدند : خاوی سانچز در وایادولید، بائزا در سلتا، دنی گومز و دی فروتوس در لوانته. بدین ترتیب مجموعا بازیکنان آکادمی 100.2 میلیون یورو به رئال مادرید رساندند.