مرجع خبری رئال مادرید : گرت بیل بازیکن ولزی با اسکای اسپورت صحبت کرد.

وی در مورد دوران حضورش در رئال مادرید گفت:” نه، پشیمانی ندارم. فقط سعی کردم تا فوتبال بازی کنم. من فقط می خواهم فوتبال بازی کنم و مسائل غیر آن از کنترل من خارج است. از کاری که کرده ام پشیمان نیست. مهم نیست که دیگران چه بگویند. حرفهای دیگران به خودشان مربوط است. نظر خودم و خانواده ام را می دانم و فقط به همین فکر می کنم. به فرهنگی متفاوت و کشوری متفاوت رفتم و از نظر شخصیتی رشد کردم. وقتی که وارد شرایط جدید می شوی می توانی آن را درک کنی. من شرایط سختی را تجربه کردم. درون استادیوم من را هو می کردند اما یاد گرفتم که چطور با این شرایط کنار بیایم و جدی نگیرم. در فوتبال همیشه سعی می کنم بهترین عملکردم را داشته باشم.”